Αρχική ????????? Ν έα ??? ?? ?????????; Καλλιτέχνες ???????????

 


Γκαλερί Morfi&Texni: works in category Μπατίκ.
65 x 66 sm., 160 €
 
120 x 100 sm., 450 €
 
 
 
76 x 82 sm., 230 €
168 x 140 sm.,
Παράδειγμα
 
75 x 89 sm., 250 €
 
55 x 62 sm., 130 €
38 x 46 sm., 65 €
 
64 x 72 sm., 170 €
 
48 x 36 sm., 65 €
48 x 36 sm., 65 €
 
36 x 48 sm., 65 €
 
35 x 39 sm., 100 €
38 x 46 sm., 130 €
 
65 x 90 sm., 220 €
 
70 x 50 sm., 130 €
  © Morfi&Techni: Γκαλερί ,Θεσσαλονίκη ,Ελλάδα    site@art-techni.ru