Αρχική ????????? Ν έα ??? ?? ?????????; Καλλιτέχνες ???????????

 


Γκαλερί Morfi&Texni: Μουρατίδου Φώφη (Ελλάδα).

????????? ?? 1946. ????? ???????????. ? ????????? ??? ????????????? ????????????? ???? ??? ??? ????????? ?????.

???? ??????????? ?? ???? ??? ?? ???????? ????????:
· 1968, ????????? ???????????.
· 1977, ?????????? ??? ???????????? ??????????? ?????.
· 1980, ?????????? Caravel
??? ???? ????? ????? ?? ???????? ????????.

?? ?? ?????????? 50 ???? ???????? ????????????? ????????? ??????? ???? ?????? ??????? ???????? ??? ???????????? ??????????????.

 

http://www.youtube.com/watch?v=2inJpOjPVjE

Μουρατίδου Φώφη
50 x 70 sm., 350 €
 
Μουρατίδου Φώφη
45 x 25 sm., 180 €
 
Μουρατίδου Φώφη
45 x 25 sm., 180 €
Μουρατίδου Φώφη
45 x 25 sm., 180 €
 
Μουρατίδου Φώφη
50 x 70 sm., 220 €
 
Μουρατίδου Φώφη
50 x 40 sm., 220 €
Μουρατίδου Φώφη
50 x 70 sm., 400 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 50 sm., 350 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 50 sm., 380 €
Μουρατίδου Φώφη
70 x 50 sm., 380 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 50 sm., 380 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 50 sm., 380 €
Μουρατίδου Φώφη
70 x 50 sm., 380 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 100 sm., 600 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 100 sm., 550 €
Μουρατίδου Φώφη
70 x 100 sm., 570 €
 
Μουρατίδου Φώφη
70 x 100 sm., 570 €
 
Μουρατίδου Φώφη
60 x 120 sm., 700 €
  © Morfi&Techni: Γκαλερί ,Θεσσαλονίκη ,Ελλάδα    site@art-techni.ru