Αρχική ????????? Ν έα ??? ?? ?????????; Καλλιτέχνες ???????????

 


Γκαλερί Morfi&Texni: Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος (Ρωσία).

 

Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
80 x 100 sm., 2000 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
80 x 100 sm., 1000 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
40 x 50 sm., 500 €
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
90 x 130 sm., 800 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
Παράδειγμα
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
Παράδειγμα
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
60 x 50 sm., 250 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
60 x 50 sm., 250 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
90 x 45 sm., 350 €
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
70 x 100 sm., 500 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
70 x 100 sm., 500 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
70 x 100 sm., 500 €
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
80 x 100 sm., 750 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
50 x 70 sm., 300 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
50 x 70 sm.,
Παράδειγμα
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
70 x 30 sm., 200 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
60 x 90 sm., 350 €
 
Πουγκατσιόβ Αλέξανδρος
50 x 70 sm., 250 €
  © Morfi&Techni: Γκαλερί ,Θεσσαλονίκη ,Ελλάδα    site@art-techni.ru